Måste fogen vara 8 mm?


Det minsta måttet på öppna fogar är 4 mm men vi rekommenderar 8 mm då detta mått ger ett estetiskt bra resultat och ger utrymme för små skevheter i montaget. Vid tex 4-6 mm uppfattar ögat alla små avvikelser vilket betyder att montaget kommer bli mycket tidsödande och stor risk att resultatet inte blir så bra som man skulle vilja.

CemBritta tipsar: Det finns ett praktiskt distansverktyg som underlättar - beställ ett sådant så sparar du mycket tid, maila oss på info@cembrit.se . Man kan även använda en bit av fasadskivan som distans, den är ju också 8 mm tjock.