Kan jag montera på liggande läkt?

Det vanligaste montaget är på stående träläkt. Träläkt kan inte monteras liggande eftersom man då täpper till det fria luftflödet.

Önskas liggande läkt används ventilerad stålläkt. Det finns ett separat fasadsystem som beskriver hur du skall göra.

Här är fasadsystemet med horisontell stålläkt.

Cembrit har tagit fram stålläkt helt anpassade efter måtten som krävs för ett fasadskivemontage.

(Bilden visar projektet BoPass i Floda.)