Cembrit Patina som vindskiva

 

Cementskivor som vindsskiva

Cembrit Patina Original är en fasadskiva men väljs också till vindskvia då man önskar underhållsfritt och då materialuttrycket passar ihop med takmaterial och fasaden. Skivorna kan beställas tillkapade i mått som passar till vindskivan. I mindre projekt eller där tiden är knapp kan det vara mer praktiskt att kapa på plats.

Dimensioner mm

Cembrit Patina Original är genomfärgad och finns i flera färger. Se produktsidan Cembrit Patina Orignal.

Målning

Dessa skivor kan inte målas och finns endast i standarfärgerna. Vill du ha en annan färg välj Cembrit Palnk Smoth. Dessa finns i fler färger och kan även platsmålas.

Vindskiva 

Det finns många olika modeller för hur vindskivan avslutar taket. Ibland är det bäst att anpassa till husets ursprungliga utförande.

Vindskiva med plåtbeslag

I Sverige är detta en vanligare avslutning som passar till de flesta taktäckningar

Renovering av en villa från 70-talet som fått nytt tak och ny vindskiva