Cembrit Windstopper Extreme på yttertak

Brandskydd av yttertak

Cembrit Windstopper Extreme 

 

Underlagstak

Enligt BBR 21 ska skydd mot flygbrand anordnas och brandspridning i taktäckningen begränsas (BFS 2011:36 och BFS 2011:26). Vid mindre avstånd till intilligande byggnad än 8 m skall underlaget för tätskikt vara obrännbart material A2-s1, d-0. Cembrit Windstoper Extreme 4,5 mm klarar detta krav och är också fuktbeständigt. Skivan kompletterar t ex plywood.

Bilderna visar ett yttertak på en skolan med papptäckning underlagstak och Cembrit Windstopper  Extreme.

Läs mer om produkten som även används som vindskyddsskiva i ytterväggar och som trossbotten. På produktsidan hittar du format och dokumentation.

Vi har även en brandguide med fler konstruktioner.