Böljeplattor

Vågformade takskivor i två olika profiler

Det finns en toppig och en sinusprofil

 

Cembrit W146-8

Cembrit W177-6

Cembrit W146-8

Cembrit W146-8 korrugerade fibercementskivor med sina robusta egenskaper ger ett ärligt materialuttryck. Den vanligaste användningen av dessa mjukt böjda och böljande skivor är på yttertak. Egenskaperna är funktionella och ger ett tak med litet underhåll. Cembrit vågprofil W146-8 är särskilt lämplig för stora takytor.

Cembrit W177-6

Naturliga och vackra tak i fibercement. Cembrit vågprofil W177-6 är en mjuk sinusprofil, lite mer neutral och böljande än W146-8. Profilerna används på samma hustyper.

Böljeplattor på tak och fasad

De vågformade skivorna används ofta både på fasaden och tak. Fasadskivorna finns både obehandlade grå och i flera färger. Takskivorna finns endast naturgrå.