Servicestation i Sverige  - kapning och borrning

Cembrit erbjuder skräddarsydd service av specialkapningar och förborrning av skivor. Den finns då vi vet att byggen har speciella behov, det kan vara bråttom och ibland behövs lite hantverksmässighet för att få ihop alla detaljer. Lokalt brukar funka bättre har vi märkt.

Special gillar vi

Här kommer några exempel som beslyser behovet av specialanpassning i små serier.

Kv Hunden har majoriteten av skivorna rektangulära. Effekten av att snedställa skivorna är effektfullt då arkitekten kunnat använda ljus och skuggor i designen. Skenbart enkelt och smidigt. För att få alla detaljer att passa som handen i handsken var vi tvugna att kapa in skivorna med ganska exakt passning. De snedställda skivorna lyfter verkligen helheten.

Kv Hunden i Luleå står ut

Mörkret och ljuset har sin speciella kraft i norr.

 

Snedkapade skivor på shoppingcentret

Snedkapat i oregelbundva former aviker inte bara för våra ögon och överraskar. Det krånglar också till produktionen så till pass att en sidopresess är smartare. Se bilderna nedan så kanske ni förstår varför det är bra med en sågstation med personal som förstår kundernas krav och intentioner. Och få format som står ut ger skillnad på helheten.

De avikande formerna lyser

Kapning litet och naggande gott med ändå mer standardiserat

Men faktiskt är vi är vana vid att formatkapning av skivorna kommer in som ett ganska sent önskemål. Eftersom ledtider kan vara längre än förväntat riskerar bygget bli stillastående. Vår partner i Skåne kan då rycka in och säkerställa att en första leverans kommer på plats relativt snabbt. Det brukar fungera bra i slutändan. Sågningskapacitet är också en extra trygghet att ha nära till hands. Ofta kan vi parera så att det oväntade inte får alltför för stora konsekvenser. Resultatet blir detsamma som i projekten med god framförhållning och utan olycker såsom tappade pallar. Det är nästintill omöjligt att avgöra vem som gjorde vad eftersom det är en del av hantverkskickligheten - lite som en skräddare. 

Sågen programmeras och är både exakt och ergonomisk. Spill minimeras.