Projekteringshjälp

 

Cembrit kan erbjuda projekteringshjälp och att ta fram t ex littererade fasaduppställningar, optimering, och utarbeta produktionsanpassade leveransplaner utifrån byggets förutsättningar. Kontakta din säljare hos din ÅF eller hos oss på Cembrit så får du en offert på dessa tjänster. Uppdragen skiljer sig beroende på projekt och grundförutsättningar. För att ge en något tydligare bild hur vi arbetar har vi intervjuat Lars Jansson, projektingenjör och koordinator på Cembrit om Kvarteret Signalflyget 2 i Almhult utanför Göteborg.

Vad är din roll på Cembrit?

– Jag ger teknisk support för hela Cembrits produktsortiment och har kontakt med entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, återförsäljare och konsumenter. Merparten av min tid ägnar jag dock åt att räkna ut hur mycket material som går åt, vilka format som passar och säkra att det blir så lite spill som möjligt. Det är grunden till en attraktiv offert.      

Vad ville entreprenören ha hjälp med?

– De ville ha hjälp med projekteringen, vilket innebar att fastställa skivmått och borrkoordinater, märka upp skivorna efter format och kulörer och få till en smart paketering som gör att montaget går snabbare på arbetsplatsen.

Hur såg samarbetet ut?

– Vi hade ett startmöte på plats innan projekteringen påbörjades. Under arbetets gång kom en hel del följdfrågor som vi löste med arkitekt och platsledning. Vissa skivor måste alltid anpassas och kapas på plats för ett bra slutresultat. Teorin på ritningar kan skilja sig en del från verkligheten.

Almhult utanför Göteborg

Kvarteret Signalflyget 2 välkomnar besökaren med färgglada fasader i Cembrit Cover, monterad på liggande ventilerad stålläkt.