Underhållsfri fasad på enfamiljshus

Fallstudie Villa

Enfamiljshus Nederländerna

Fakta

Land: Nederländerna
År: 2016
Arkitekt: Betty Terpstra
installatör: Vissé
Fotograf Nijhofgd