Fallstudie Offentlig

Tampere Utsällning och sportcentre

Fakta

Land: Finland
År: 2013
Arkitekt: Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy