Fallstudie Skola/utbildning

Studentcampus i Nederländerna

Fakta

Land: Nederländerna
År: 2017
Byggentreprenör: VKP Kapelle
Fotograf Nijhofgd