Fallstudie Industri

SOPSUGSTERMINAL - URSVIK

Ursviks sopsugsterminal är den första byggnaden att få betyget excellent som färdig byggnad i BREEAM miljömärkning.

Fakta

Land: Sverige
År: 2014
Arkitekt: Tengbomgruppen AB

Berättelse

Ursviks sopsugsterminal certifierat enligt BREEAM-SE av Tyréns. Ursviks sopsugsterminal är den första byggnaden att få betyget excellent som färdig byggnad enligt BREEAM-SE. Fasaden består av en kombination av växtvägg och vår Cembrit Patina 070. Byggnaden ritades av Tengbom och det är Tyréns som ansvarat för certifieringen.https://tengbom.se/projekt/ursviks-sopsugsterminal/