Fallstudie Skola/utbildning

SOLDALASKOLAN - SÖDERTÄLJE

Brandsäker och lekfull skola Soldalaskolan, ritad av Visbyark, har fått fasad-skivor i specialform för projektet. De har valt 8 färger av fibercementskivan Cembrit Solid som både är genomfärgad och lackerad.

Fakta

Land: Sverige
År: 2017
Arkitekt: VisbyArk AB
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Figurerna på fasaderna stimulerar fantasin 

Soldalaskolan, ritad av Visbyark, har fått fasadskivor i specialform för projektet. De har valt 8 färger av fibercementskivan Cembrit Solid som både är genomfärgad och lackerad. 

- Byggnadens planform, en utsträckt hexagon, har gett form även åt fasadskivorna - en lek med geometri, att inspirera till lärande. Skivornas kulörer speglar de omkringliggande tallarnas och stenhällarnas färgtoner. Figurerna på fasaderna stimulerar fantasin - en mångfald tolkningar är möjliga, berättar Kjell Carlsson och Karin G Bäcklund, Visbyark.

 

Fakta

Fasadsystem : FS 1 - aSgleä.t t räläTkmt ont

Adress: Lundbygatan ä5lj,e