Fallstudie Skola/utbildning

Framtidens Förskola Håven SISAB - Sköndal

SISAB Konceptförskola med snedställda fasadskivor i slätt montage. Vid entré mot gården är formaten extra små.

Fakta

Land: Sverige
År: 2018
Arkitekt: Liljewall Arkitekter AB
Byggentreprenör: Österling Bygg AB
Fotograf Cembrit

Berättelse

Fasadmontage på stål ger extra brandsäkerhet.

P333 1192x1192 snedställda sågade och de mindre P545, ca 570 m2 skivyta nto.