Fallstudie Kontor

SIEMENS HUVUDKONTOR - FINSPÅNG

Fasadpanelerna är montererade enligt system 6 höjd 297 mm med dold och infästning 65 mm överlapp.

Byggnaden är utformad enligt miljömålet LEED Gold.

Fakta

Land: Sverige
År: 2012
Arkitekt: Strategisk Arkitektur
Byggentreprenör: PEAB
Byggherre: Siemens Industrial Turbomachinery AB

Berättelse

Vitt till grått på Siemens huvudkontor

Fasadbeklädnaden av fibercementskivor är monterade som fjällpanel i olika grå nyanser. 

Fasadskvorna är valda ur de två designserierna COLOURFUL och AUTHENTIC. 

Dalen i Finspång – framtidens hållbara kontor

Siemens nya kontor "Dalen" i Finspång är byggt med fokus på hållbarhet och flexibilitet vilket visar sig bland annat i:

• en miljöcertifierad byggnad – guld-nivå inom internationella LEED-standarden 

• dynamiska arbetsmiljöer – allt från ”kreativa rum” till rum för enskilt arbete 

• moderna IT-lösningar – trådlösa nätverk, virtuella mötesrum etc 

- Dalen är framtidens kontor - en symbol för såväl vårt företags framgångar som Finspångs framgångar som industriort, säger SIT AB:s vd Hans Holmström.

Byggnaden, som består av två huskroppar sammanlänkade med en öppet och luftigt trapphus, är totalt fyra våningar högt och rymmer en arbetsplats för ca 1000 personer som mest.

Fasadgestaltning 

Kontorshuset karaktäriseras av två avlånga huskroppar som möts i en länk i skärningspunkten mellan huskropparna där entré och huvudtrapphus förlagts i en aktiv förbindelse. 

- Valet av fasadmaterial diskuterades under lång tid innan man till slut bestämde sig för att huset skulle kläs med plattor i fibercement berättar Julie Sponar, Strategisk Arkitektur.

- Tre kulörer ur två de två sortimenten AUTHENTIC och COLURFUL har vi levererat. Skivorna är formatsågade i brädformat och monterade i vårt fasadsystem nr 6 som påminner om fjällpanel, säger Anna Ranow, marknadsansvarig på Cembrit. 

- Plattorna i kulörer som bildar en gradient från vit till mörkgrå motverkar monotoni och med hjälp av det pixelupplösta mönstret lyckades vi flytta fokus från byggnadens längd. Genom de olika kulörerna kunde vi skapa en modern och hightechmässig design som höll sig inom de ekonomiska ramarna. Plattorna fick även de mörkgrå fönstren att smälta in och skapa det rätta moderna och högteknologiska utseendet. Huset toppades med ett grönt tak för att markera miljöengagemanget samt skapa en trevlig utsikt för de intilliggande bostadshusen avslutar Julie Sponar.

Grönt tak och laddstolpar för elbil

Målet har varit att skapa en byggnad med fokus inte bara på funktionalitet, kostnadseffektivitet, kvalitet och flexibilitet utan även hållbarhet. Det märks redan på parkeringen utanför där det utöver cykelparkeringar även finns två laddstolpar för elbilar och särskilda platser för miljöbilar. 

 

Andra aspekter syns inte lika tydligt men är minst lika viktiga - t ex det faktum att kontoret har ett grönt tak i form av sedumväxter som både isolerar huset och renar luften utanför, och att huset värms upp med hjälp av en egen bergvärmeanläggning. 

En annan detalj är att alla skrivbord är placerade i ytterkanterna mot fönstren för att utnyttja det naturliga dagsljuset maximalt. Alla dessa aspekter är viktiga för att kontoret ska kunna uppnå målet att miljöcertifieras enligt LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). 

- När vi rullar upp ärmarna för att klara de tuffa målen för åren som kommer, finner jag stor trygghet och tillfredsställelse över vetskapen om att vi gör det i Sveriges modernaste kontor och med den senaste tekniken till vår hjälp, säger  vd Hans Holmström i ett internmeddelande.

LEED GOLD

Byggnaden är enligt Sweden Green Council en av 12 kontorsbyggander som är certifierade (2021 maj)

Certifieringsdatum: 2012-09-14

Fastighetsägare: Siemens Industrial Turbomachinery AB