Fallstudie Flerbostadshus

Radhusen mitt i Vadstena

De flesta radhusområden är uppförda i utkanterna av våra tätorter men dessa nya radhus finns i hjärtat av Vadstena. Radhus är kända för att vara lättskötta och här har man tagit den tanken vidare. Med fasader av fibercementplank kommer de nya bostadsrättsägarna slippa unnderhåll. 

Fakta

Land: Sverige
År: 2019
Arkitekt: Byggstatik
Byggentreprenör: Edlunds Byggservice AB
Fotograf Anna Ranow Cembrit

Berättelse

Underhållsfritt och brandsäkert

Bostadsrätter med fantastiskt fin karaktär. Ett näst intill underhållsfritt yttre och genomgående hög grundstandard i modern interiör. Radhuslängan ligger i ett trivsamt och bostadsområde med historiksa anor. Utsikten över Vadstenas välkända byggnader är speciell. Trots att radshusen ligger sida vid sida om äldre trähusbebyggelse och är uppförda i monderna material smälter de in väl. Vadstena är staden där historiens vingslag genomsyrar den anrika ortens karaktär med landmärken som Rödtornet, Mårten Skinnares hus, Vadstena slott och Vadstena kloster som lockar långväga besökare. Låg bebyggelse och kullerstensgator ger en mysig och trivsam småstadskänsla.

En av de nyinflyttade berättade att han inte sett skillnaden på dessa bräder med trästruktur och vanliga plank. Han berättade att det märkte han när de skulle fästa upp laddstationen till bilen och komplettera med avväxling. Brandsäkra fasadbeklädnad är också en extra trygghet. En av nackdelarna med byggnadstypen är att brand annars snabbt riskerar att sprida sig från bostad till bostad.