Fallstudie Flerbostadshus

MEJSELN 12 - KATRINEHOLM

Fakta

Land: Sverige
År: 2010
Arkitekt: Kiark Arkitektur AB
Byggentreprenör: PEAB AB
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Fasadskivor på småskaligt flerfamiljshus

Cembrit Patina Original (tidigare Perle) format 592x2500 mm monterat i fasadsystem 1

De mörkbruna skivorna är platmålade. Cembrit Construction (tidigare  Heavy Duty) fasadsystem 6 enligt detalj FS6:162A.