Fallstudie Flerbostadshus

Liljekonvaljen, fasadrenovering - Habo

Underhållsfritt tack! Ombyggnad av kvarter Liljekonvaljen i Habo

Sex hyresfastigheter byggda på 60-talet i Habo, Jönköping var i skriande behov av renovering. Fasaderna med träpanel och eternit var illa åtgångna och skamfilade. NCC fick totalentreprenaden av byggherren Habo Bostäder och en av riktlinjerna var ”underhållsfritt”. Sommaren 2017 stod kvarter Liljekonvaljen klar.

Fakta

Land: Sverige
År: 2016
Arkitekt: H Contekton Heineman Arkitekter AB

Berättelse

Underhållsfritt tack! Ombyggnad av kvarter Liljekonvaljen i Habo

Sex hyresfastigheter byggda på 60-talet i Habo, Jönköping var i skriande behov av renovering. Fasaderna med träpanel och eternit var illa åtgångna och skamfilade. NCC fick totalentreprenaden av byggherren Habo Bostäder och en av riktlinjerna var ”underhållsfritt”. Sommaren 2017 stod kvarter Liljekonvaljen klar.

 

Vi intervjuar Jan Anehammar som är entreprenadingenjör på NCC och delaktig i inköp för projektet. Totalentreprenaden omfattade utbyggnad och inglasning av balkonger, byte av fasader, entréer och fönster samt nybyggnad av carportar och utemiljöer.

 

Vad var den största utmaningen med att ta bort den gamla eterniten?

- Utmaningen då man tar bort eternit är att klara miljökraven och att hantera den på rätt sätt. Ett problem är ju dammet. Det krävs skyddskläder, skyddsmask och en bod där man kan duscha. Skivorna plastas in, läggs i containrar och fraktas till en avfallsanläggning som tar emot eternit.

 

Hur kommer det sig att man valde att ersätta den gamla eterniten och träpanelen med fibercementskivor?

- Det här är ju fastigheter som var väldigt eftersatta vad gäller underhåll. I renoveringen var det därför viktigt för fastighetsägaren med underhållsfria material. Förutom fibercementskivor så är också fönster och balkonginglasningar aluminiumbeklädda. Sedan tidigare fanns också tegel på några fasader som vi har behållt.

 

Hur kommer det sig att det blev just Cembrit Cover?

- Det var arkitektens rekommendation och vi ville ha just de här skivorna eftersom de har en högre densitet som ger en stabilare skiva, jämfört med alternativen. Det var även betydelsefullt att vi kunde få skivorna formatsågade.

 

Hur var det att jobba med Cembrit Cover?

- Jag la mycket tid på förberedelser. Vi anlitade ett företag som scannade fasaderna och fick tillbaka ett punktmoln som påminner om ett foto. Utifrån det ritade vi upp en 3D-modell och för att hitta en vertikal linjering på fasaden för formatindelning. Horisontellt delades skivorna på mitten för att minimera spill.

 

Har du något tips till andra byggare?

- Tipset är bra planering och att hitta ett format på skivindelningen som minimerar spill samt att formatsåga och förborra skivor i så stor utsträckning som möjligt i fabrik. Det är bättre att göra det i en fabrik där det är varmt och torrt och det spar mycket tid på plats.