Fallstudie Flerbostadshus

Kv Haganäs Älmhult

Fakta

Land: Sverige
År: 2019
Arkitekt: Sajt Arkitektstudio AB
Byggentreprenör: Dynacon Construction AB
Byggherre: Älmhulssbostäder AB
Fotograf Anders Bergön

Berättelse

Flerbostadshus i Älmhult

4 nybyggda bostadshus med fasadskivor i färgkontrast. Byggvolymerna avgränsas visuellt med färg och hålls samtidigt ihop med konsekvent linjering och format på fasadskivorna. De horisontal fogarna är markerade och i avviknande kulör.

Fönster är ljusgrå i röda fasader och rostfärgade i vita fasader.

Här har även optimering av materialet tagits in som aspekt i projekteringen med målsättnign att få ett litet spill.

Arkitekten berättar

"Fasaderna är klädda i tåligt skivmaterial i vackra, milda kulörer som både känns samtida och harmonierar väl med omgivande bebyggelse från olika tidsepoker."


"För att ta ner skalan och skapa fina proportioner består varje byggnad av två olikfärgade block. Ett rött block vänt ut emot gatorna (Eriksgatan och Hantverksgatan) och ett ljusare, sandfärgat block in mot gårdsmiljön." 

Läs mer på arkitektens projektsida. där finns även fler bilder.

Fasadsystem och tillbehör

Montage enligt Cembrit Fasadsystem med stålläkt bakom. 

Hörnlister i aluminium natur Cembrit ytterhörnlist Y12x13x33.

Horisontella foglister i aluminium, natur Cembrit HV9x10x35

 

  •