Fallstudie Handel/Köpcentra

FLYGFYREN KÖPCENTRUM - NORRTÄLJE

Fasaden har en sammanhållen materialpalett där butikernas skyltar blir dekorativa, individuella inslag. 

Fakta

Land: Sverige
År: 2012
Arkitekt: Reflex Arkitekter AB
Byggentreprenör: Nordh Bygg ab
Byggherre: Alecta
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Flygfältets Handelsområde (FH)

Köpcentrum i Norrtälje som fått Cembrits fasadskivor på fasaden tillsammans med ICA flygfyren som är närmsta grannen.
 
De större kedjorna finns här som är i ett av de 3 handelsområden som finns i Norrtälje och ligger strax utanför centrum. Detta köpcentrum med 10 000 kvm handel ligger bredvid ICA Flygfyren vid infarten till Norrtälje.

Hela den stora byggnaden är miljöklassad enligt Green Building. Byggherren Alecta är medelm i Sweden Green Building Council. "Medlemsorganisationen Sweden Green Building Council bidrar till erfarenhetsutbyte mellan aktörer som är verksamma inom samhällsbyggnad. Organisationen bidrar med verktyg och utbildningar samt annat stöd för utveckling av hållbarhetsarbete."