Fallstudie Kontor

MAGNENTUS TOWER - NORRKÖPING

Brandsäkert och underhållsfritt bakom fasaden. slätt montage på stålläkt.

Fakta

Land: Sverige
År: 2017
Arkitekt: ÅWL Arkitekter
Byggentreprenör: Erlandsson Bygg AB
Fotograf Cembrit

Berättelse

Spännande unik fasad med brandsäker fibercementfond

10-våningshuset Magnentus Tower sticker ut med sin unika fasadlösning. Här ryms kontor för ett par hundra personer och byggnaden är något av ett landmärke i Norrköping.

Bakom den spännande och unika fasadlösningen med bladmönster och bakomliggande fond i fibercement står ÅWL Arkitekter.

Tidigare på platsen fanns en möbelfabrik där möbelarkitekten Erik Chambert arbetade och det är från hans verk som bladmönstret på fasaden har hämtats.

– Vi valde Cembrit Cover som bakomliggande fond för det yttre identitetsskapande materialet i Magnentus Tower. Valet var lätt eftersom Cembrit Cover är tåligt, lätt att montera och prisvärt. Dessutom hade vi positiv erfarenhet av materialet från ett annat projekt. Men det viktigaste var att materialet fungerade väl med vår unika gestaltningsidé, berättar Michael Matèrn på ÅWL Arkitekter, som själv är hyresgäst i huset.

Cembrit Cover är en tålig fasadskiva i fibercement som är nästintill underhållsfri och dessutom brandsäker. Under fasaden sitter vindskyddet Cembrit Windstopper Extreme som är obrännbar och fuktbeständig.

Höga hus kräver extra fokus på brandsäkra konstruktioner och material, så valet av Cembrit Cover var bra ur flera aspekter på den här byggnaden.