Fallstudie Skola/utbildning

ÅKERBRODDEN FÖRSKOLA - STOCKHOLM

Fakta

Land: Sverige
År: 2015
Arkitekt: Sweco Architects AB
Fotograf Anna Ranow Cembrit