Fallstudie Skola/utbildning

FRAMTIDENS FÖRSKOLA - SANDSLOTTET SISAB - SKÖNDAL

Sköna gröna toner på förskolan Sandslottet

Omgivande natur och skog är tema för Förskolan Sandslottet i Sköndal. Det var också arkitekternas utgångspunkt när de utformade fasaden med skivor i fibercement. Resultatet är ett lekfullt flätverk i gröna toner.

Fakta

Land: Sverige
År: 2018
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Fotograf Bara Bild och Cembrit

Berättelse

Sköna gröna toner på förskolan Sandslottet

Omgivande natur och skog är tema för Förskolan Sandslottet i Sköndal. Det var också arkitekternas utgångspunkt när de utformade fasaden med skivor i fibercement. Resultatet är ett lekfullt flätverk i gröna toner. 

 

Förskolan Sandslottet är den tionde förskolan i konceptet ”Framtidens förskola” som tagits fram av Skolfastigheter i Stockholm (SISAB) för att snabba på processen inför byggandet av en förskola. Konceptet finns i tre olika storlekar, har samma planlösning men fasad och utemiljö anpassas efter området.

Tove Svensson på Liljewall arkitekter berättar hur de tänkte kring fasaddesignen på Sandslottet.

– Fasaden består av fibercementskivor i två gröna nyanser som bildar ett flätverk som övergår från ljust till mörkt på huskroppens långsidor för att skapa en varierad och levande fasad som samtidigt ger ett sammanhållet intryck. Flätverket ska koppla till naturen som tema, något som förskolan själva hade som önskemål.

– Fördelarna med skivor i fibercement är framför allt att de erbjuder stora variationsmöjligheter vad gäller design och att de är bra ur brandsynpunkt. Att det blev just Cembrits produkter beror på stort utbud, bra stöd vid frågor samt konkurrenskraftigt pris.

Skivorna är genomfärgade och lackerade. Den ljusare gröna heter Cembrit Solid 656 och den mörkare gröna Cembrit Solid 676. Här är information hämtat från SISABs pressmeddelande vid invigningen:

– Barnen måste få ta plats i vår stad och här i Sköndal öppnar vi nu två riktiga kunskapspalats där både barnen och deras pedagoger kommer att trivas, Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB. Framtidens förskola bygger på ett koncept med en genomtänkt och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal skall få de utrymmen som krävs för en pedagogisk och rofylld miljö. Förskolans fasad anpassas till området och utemiljön skräddarsys efter stadsdelens önskemål med målet att ge barnen en utmanande lärande lek. Sköndals båda nya förskolor utgör den 11:e och 12:e förskolan som uppförts inom konceptet.

– Framtidens förskola är det mest framgångsrika konceptet i Sverige. Vi ser nu att produktionen är mer effektiv och att byggnaderna blir bättre för varje ny Framtidens förskola som vi levererar till stockholmarna, Claes Magnusson, SISAB:s vd.