Fallstudie Skola/utbildning

FRAMTIDENS FÖRSKOLA KV ZINKET SISAB - GRIMSTA

Fakta

Land: Sverige
År: 2014
Arkitekt: Sweco Architects AB
Byggentreprenör: JM Entreprenad AB
Fotograf Cembrit

Berättelse

Konceptförskola i Grimsta

Ännu en konceptförskola av SISAB. Denna gång i Grimsta strax utanför Stockholm. Fördelen med dessa förskolor är att om efterfrågan på platser ökar så går det enkelt att bygga till både på höjd och bredd.

Fasadmontage system 1.