Fallstudie Skola/utbildning

FRAMTIDENS FÖRSKOLA TABULATORN 2 SISAB - RÅCKSTA

Slätt fasadmontage med brandsäkra fasadskivor testade enligt SP Fire 105

Fakta

Land: Sverige
År: 2013
Arkitekt: Sweco Architects AB
Byggentreprenör: JM Entreprenad AB
Fotograf Anna Ranow, Cembrit

Berättelse

Konceptförskola med fibercement i Råcksta

Detta är den fösta skolan byggd enligt programmet Framtidens Förskola.

Perfekt med fibercement på förskolor/skolor då det är ett underhållsfritt och tåligt material. Mörka grå fasadskivorna är genomfärgade och behöver inte kantförseglas om man kapar på plats. De orangefärgade lackerade skivorna behöver förseglas efter kapning.

Framtidens förskola

Så kallar Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, sin satsning på konceptförskolor.

Syftet är att minska process- och byggtider för att snabbare kunna möta ökande behov av barnomsorg.

Fibercement varit ett givet val på fasaderna 

Konceptförskolorna har utvecklats i ett samarbete mellan arkitekter på SISAB och SWECO, och har samma planlösning, konstruktion och tekniska system oavsett var de byggs, men fasad och utomhusmiljö anpassas efter platsens och grannskapets förutsättningar.

De första förskolorna; Tabulatorn i Vällingby och Zinket i Grimsta, färdigställdes 2014. Det har blivit en räcka fler under åren och de ser alla olika ut.

- Utmaningen har varit att skapa en spännande utvändig gestaltning samtidigt som vi hushåller med resurser och anpassar oss till de ambitiösa energikraven, säger David Essinger på Sweco Architects, som ansvarat för utformning av fasader och projektering. SISAB:s tuffa krav på brandsäkerhet, robusthet och minimalt underhåll gjorde att fibercementskivor tidigt blev ett givet val. Fibercement används för de stora fasadytorna och olika varianter av metall fungerar som- Med fibercementen kan vi variera uttrycket från lätta vita volymer till mörkare som ger ett tyngre intryck med associationer till sten. De kulörta skivorna ger också fina möjligheter att jobba med färgeffekter, berättar David.

Eftersom skolorna är så välisolerade fanns det en risk att de skulle bli för varma på sommaren. Därför prövade de olika lösningar för skolavskärmning som kontrasterar fint mot fibercementen. Resultatet är en lekfull utformning i flera lager, som ger upplevelser av solkatter, skuggor, transparens och färg.