Fallstudie Offentlig

Flygvapenmuseum i Linköping

Svarta fasadpaneler monterade med brant lutning så att skuggeffekten blir tydlig.

Fakta

Land: Sverige
År: 2011
Arkitekt: White Arkitekter AB, Örebro
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Utsett till bästa museum i Sverige efter tillbyggnaden

I juni 2010 återinvigdes ett dubbelt så stort Flygvapenmuseum efter den stora om- och tillbyggnaden. Nu finns bl a en egen utställningshall för den nedskjutna DC-3:an, lokal för tillfälliga utställningar, science center, restaurang med mera. Besökssiffrorna har sedan i juni ökat från 50 000 besökare per år till drygt 120 000 under andra halvåret.

Det ombyggda Flygvapenmuseum i Linköping tog hem en dubbelvinst. Då utsågs museet till bästa museum i Sverige 2011 och prisades dessutom för årets bästa utställning 2010. Museisveriges finaste utmärkelser delades ut vid Riksförbundet Sveriges museers vårmöte i Stockholm  2011. Bakom utmärkelsen Årets museum 2011 står svenska ICOM (International Council of Museums) samt Riksförbundet Sveriges museer och bakom utmärkelsen Årets utställning 2010 står FORUM för utställare.

Fasadbeklädnaden av fibercementskivor är monterade som fjällpanel med markerad lutning för extra skuggverkan.

Cembrit Cover NCS S 8500-N System 6 höjd 595 mm med förborrade hål.

Adress: Carl Cederströms gata 5