Fallstudie Flerbostadshus

TRASTHAGEN SUNNERSTA - UPPSALA

Sunnersta – en byggnation i harmoni med naturen ”Produktvalen känns mer naturliga när det är en nära relation till naturen”. Trasthagen i Sunnersta är ett flerbostadshus klädda i fibercement ur två produktkoncept och flera olika färger av fasadskivor, såsom en mörkgrå, en vit, samt en grön. De mörka skivorna har valts på fasader och balkongfronter. De ljusa skivorna på fasader mot trapphus och balkongfronter, och de gröna skivorna på fasader i balkonger och mot takterrasser.

Fakta

Land: Sverige
År: 2012
Arkitekt: White Arkitekter AB
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Arkitekten bakom huset är White Arkitekter och valet av Cembrits fasadskivor var naturligt. ”Vi ville ha en bra kontrast till putsfasader och en tydlig kontrast mellan ljusa och mörka färger, vilket vi fick med de olika fasadskivorna. Det blev en fin kombination av tre olika kulörer av mörkt grått, vitt och grönt”, säger Jacob Melin, arkitekt på White Arkitekter. Husen ligger i ett orört naturområde, där det var viktigt att kvar känslan av natur. När husen byggdes var det viktigt att träden som fanns i miljön skulle sparas och husen fick anpassas till dem. ”Kommunen ville bevara naturområdet och spara träden, därför var det viktigt att bygga så naturligt och miljöanpassat som möjligt. Den mörkgrå skivan har en fin naturlig skiftning i sig, som gör att man får en känsla av naturmaterial, och balkongerna har en grön fasadskiva som även passar bra in i miljön. Produktvalen känns mer naturliga när det är en nära relation till naturen, husen blir snyggare så”, fortsätter Jacob Melin. Adress: Rälsvägen/ Södra Rosenvägen, Uppsala