Fallstudie Industri

FINNSJÖNS VATTENVERK - HÄRRYDA

Fakta

Land: Sverige
År: 2017
Arkitekt: Sweco Architects AB
Fotograf Anna Ranow Cembrit