Fallstudie Flerbostadshus

KV TRONDHEIM - STOCKHOLM

Ett stor bestånd bostadshus renoverades med fasadbeklädnad av genomfärgad fibercement

Fakta

Land: Sverige
År: 2014
Arkitekt: ÅWL, Åsberg Wångstedt Lotström Arkitekter AB
Byggentreprenör: M3 Bygg
Byggherre: Svenska Bostäder

Berättelse

Fasadrenovering i miljonprogrammet

I Husby har Svenska Bostäder satsat på nya fina fasader.

Här har man valt att klä fasaden med Cembrits fasadskivor ur produktserien AUTHENTIC (tidigare hette de CEMENTMOOD) i en grön och vit kulör tillsammans med puts.

Resultatet blev mycket snyggt. Skivorna sitter här skruvade på träläkt (FS1).