Fallstudie Lantbruk

Longford Farm - Wales

För välmående boskap är det viktigaste att se till att luftkvalitén är bra. Ett "andningstak" som är konstruerat med korrugerade yttertaksplattor är svaret. Yttertaket måste kunna motstå de frätande ämnen som bildas i samband med djurhållning, i vissa fall trånga utrymmen, för att kunna ge den bästa rena luften.

Fakta

Land: Storbritannien
År: 2012
Arkitekt: John Morris Construction

Berättelse

Robusta yttertaksskivor

”Förutom de välkända fördelarna som porositet och korrosionsbeständighet hos fibercementskivor, kan vi vara säkra på att plattorna garanterat ger bra funktion under lång tids användning, samtidigt som de uppfyller vår gårds specifika behov. ”

Byggnaden konstruerades av John Morris Construction och Prescilli Fabrications som valde Cembrit böljeplattor i jämförelse med andra alternativ eftersom de har bättre robusthet och hållfasthet. Ett speciellt inslag i detta projekt är ”andningstaket”, med lanterniner höjda med jämna mellanrum. Detta skapar ventilation och förstärker luftflödet.