Fallstudie Skola/utbildning

Förskolan Backen i Sundbyberg

En utgångspunkt för gestaltningen var stadens önskemål om att byggnaden skulle byggas med modulbyggnadsteknik. Lekfull förskola med fasader av fibercementskivor i gröna nyanser

Fakta

Land: Sverige
År: 2020
Arkitekt: Visbyark
Byggentreprenör: Flexator
Byggentreprenör: Flexator
Byggherre: Sundbyberg Kommun
Please accept marketing-cookies to watch this video.
Fotograf Emma Jönsson Dysell

Berättelse

Förskolan byggdes i Flexators fabrik i Anneberg och fraktades i olika byggenheter till den lummiga tomten i Sundbyberg där den sedan monterades. 

Den nya förskolan är miljöcertifierad. Genom hela byggprocessen har Flexator haft stort fokus på att minimera byggnadens klimatavtryck. Det innebär att man redan från början ser på hållbarheten genom husets hela livscykel. Från val av material och tillverkningsprocess, till att säkerställa att det går att återvinna den dagen när det har tjänat ut sitt syfte.  

Förskolan Backen är också byggd för att enkelt kunna anpassas och göras om för att kunna fylla nya funktioner, om det skulle vara så att kommunens behov förändras någon gång i framtiden. Läs med på Flexator

 

Upplev den lekfulla lekskolan och följ med på invigningen, se filmen.

Förskolan Backen invigdes i september 2020 ingår i en större satsning på området i Rissne i Sundbyberg. Arkitektbyrå: VISBYARK. Ambitionerna är höga vad gäller miljö och hållbarhet. På taket bidrar solceller till energiförsörjningen och här finns även en mångfald av växter. 

En utgångspunkt för gestaltningen var stadens önskemål om att byggnaden skulle byggas med modulbyggnadsteknik. Den rektangulära volymen bryts upp med varierande takfall och balkong mot söder som även tjänar som skärmtak över entréer. Med en lekfull fasad av fibercementskivor (Cembrit Solid) i gröna nyanser inlemmas byggnaden i sluttningens grönska. Läs mer på Visbyarks hemsida.