Fallstudie

Färgstark väggbeklädnad i parkeringsgarage

Fakta

Land: Danmark
År: 2022
Byggentreprenör: DN Group
Fotograf Cembrit Holding