Fallstudie

Butik byggmaterialhandel - Danmark

Linjerade fasadskivor i slätt montage

Fakta

Land: Danmark
År: 2021
Fotograf Fotograferne i Nibe

Berättelse

Återförsäljarens egen butiksfasad

Vår danska byggmaterialåterförsäljare valde våra fasadskkvor när de byggde sin egen anläggning. Stark är Beijer Byggmaterial danska systerföretag.

Fasaden är klädd med linjerade fibercementfasader som skiftar utseende beroende på dagsljuset över dagen.