Fallstudie Flerbostadshus

SANNEGÅRDSHAMNEN - GÖTEBORG

Brf Miraallén ligger precis vid kajen på Norra Älvstranden i Göteborg.

Ett fantastiskt, men utsatt läge som hade krävt en extra tålig fasad. Brf Miraallén består av två byggnader med 55 lägenheter belägna vid kajen i Sannegårdshamnen. Husen uppfördes 2003 med enstegstätade putsfasader som redan 2015 behövde renoveras pga fuktproblem. Cembrit Transparent fuktsäkra fasadskivor valdes då ytan och färgen passade bäst.

Fakta

Land: Sverige
År: 2016
Arkitekt: Erséus Arkitekter AB
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Brf Miraallén består av två byggnader med 55 lägenheter belägna vid kajen i Sannegårdshamnen. Husen uppfördes 2003 med enstegstätade putsfasader. En inte helt ovanlig lösning vid den här tiden.

2015 fattade föreningen beslut om att byta ut fasaden pga fuktproblem. Då den ursprungliga arkitekten inte längre var verksam fick Erseus Arkitekter uppdraget att designa den nya fasaden. Handläggande arkitekt Malin Unger berättar om val av material.

- En utmaning när man i efterhand klär ett hus med skivor är att minimera antalet skarvar och samtidigt följa fasadens befintliga linjer. Om det blir för många skarvar så uppfattas fasaden som rörig och en indelning som inte följer fasadelementen ser ogenomtänkt ut. Vi utgick ifrån de befintliga horisontella linjerna och fann en jämn rytm och indelning som passade fönsterhöjden väl. De vertikala skarvarna följer och förstärker i sin tur de befintliga fasadelementens vertikala linjer.

- Fibercementskivor är fukttåliga och vinner över många material i hållbarhet. För brukaren ger det långa garantitider och en i princip underhållsfri fasad.

- Att det blev Cembrits produkter handlade om att det fanns en önskan om att i möjligaste mån bibehålla färgsättningen i kvarteret och efterlikna den befintliga putsen. Vi samlade in prover från Cembrit och deras konkurrenter. Den genomfärgade vita skivan Cembrit Transparent T242 kändes rätt både vad gäller kulör och yta.

Uppförd: 2003 Renoverad: 2016

Produkt: Cembrit Transparent T242 3000 m2

Address: Miraallèn 11, Göteborg