Fallstudie Flerbostadshus

KV FJÄRILEN - UPPSALA

Fakta

Land: Sverige
År: 2017
Arkitekt: Belatchew Arkitekter AB
Byggherre: Wallenstam
Fotograf Cembrit

Berättelse

Kvarteret Fjärilen ligger i den nya stadsdelen Rosendal i Uppsala. Det innehåller 145 välplanerade hyresrätter, både för enmanshushållet och den lite större familjen.

Området är under utveckling och har extra fokus på hållbarhet och gestaltning. Rosendal, med god kollektivtrafik och cykelavstånd till centrum, med bra närservice och restauranger.

Framtiden kommer bjuda på en härlig mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla stadsskogen, ett park- och naturområde med höga rekreationsvärden.