Fallstudie Flerbostadshus

BRF FARLEDEN - VÄSTERÅS

Slätt montage med grå och svarta fasadskivor i olika format till synes slumpvis utplacerade

Fakta

Land: Sverige
År: 2014
Arkitekt: Sweco Architects AB
Byggentreprenör: Aros Bygg & Förvaltning AB
Byggherre: Riksbyggen
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Farleden i Västerås med siktet på guld i Miljöbyggnad

Bostadshus i Västerås hamn där fasaderna är klädda med Cembrits fasadskivor. Montaget är slätt där man valt att nita fast skivorna på stålläkten. På takvåningen sitter Cembrit Plank som är ett substitut till träpanel och helt underhållsfritt.

Adress: Farledsgatan Verksgatan 5 Lillåudden