Fallstudie Skola/utbildning

Stadsparksvallens Förskola, Jönköping

Liggande paneler i gröna toner monterat på stål, sida vid sida om ljust tegel. En brandsäker materialkombo

Fakta

Land: Sverige
År: 2019
Arkitekt: BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB
Byggentreprenör: Wäst-Bygg AB
Byggherre: Jönköpings kommun
Fotograf BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

Berättelse

Här är receptet på den brandsäkra skivfasaden

Stadsparkvallens förskola finns i västra centrala Jönköping precis i anslutning till Stadsparken med skog och grönområden. På förskolan finns ca 70 barn fördelat på 4 avdelningar.

Detta recept är hämtat ur den tekniska beskrivningen:

KBB SKIKT AV FIBERCEMENT- ELLER KALCIUMSILIKATSKIVOR

KBB.112 Skikt av fibercement- eller kalciumsilikatskivor som fasadmaterial

MATERIAL-OCH VARUKRAV
Fasadskivor av fibercement typ Cembrit Solid och Cembrit Cover.
Höjd = 300 mm, Längd = 3040 mm.

UTFÖRANDEKRAV
Monteras enligt fasadsystem 8, skruvade på vertikal ventilerad stålläkt enligt princip raka generalskarvar. Stålläkt cc 600 mm, fasad mot väster förses med läkt cc 300 mm upp till höjd 400 mm.

Monteras med skruv i kulör lika skivor enligt leverantörens anvisningar.

Horisontell foglist av typ HV5x40, svartlackad aluminium.

Vertikal foglist EPTL skyddsgummi mörkgrått. Fogen ska vara 8 mm.

Nedan fasadritning. Gavlarna är helt klädda i tegel.