Fallstudie Flerbostadshus

EYRAFÄLTET 2 - ÖREBRO

Fakta

Land: Sverige
År: 2011
Arkitekt: Mondo Arkitekter
Byggentreprenör: NCC
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Fasadbeklädnaden av fibercementskivor av genomfärgare fasadpaneler i två naturnyanser. Skivorna är monterade kant i kant enligt fasadsystem 1