Fallstudie Flerbostadshus

BRF SJÖKORTET - VÄSTERÅS

Brf Sjökortet var först ut av Riksbyggens projekt att certificeras enligt Miljöbyggnad Guld vid inflyttningen för ungefär två år sedan. Nu är Guld-nivån verifierad vilket bland annat innebär att alla boende fått tycka till om kvalitén i boendemiljön. Det visar att byggnaderna håller de högt ställda krav som de byggts för och att de boende trivs i sina bostäder”, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen. På fasaden sitter vår Cembrit Solid i sju olika kulörer.

Fakta

Land: Sverige
År: 2015
Arkitekt: Sweco Architects AB
Byggherre: Riksbyggen
Fotograf Bara Bild

Berättelse

De fick GULD i miljöbyggnad

Brf Sjökortet på Lillåudden i Västerås började byggas under hösten 2014 med inflyttning vintern 2015/2016.

Det är jätteroligt att de nådde Guld i miljöbyggnad. Riksbyggen byggde Brf Sjökortet i Västerås Riksbyggen som är ett sexvåningshus med 28 lägenheter i Västerås med utsikt över Mälaren. Här är det fina och genomtänkta material, såväl invändigt som utvändigt. Fokus är långlivad design och höga miljöambitioner. Brf Sjökortet nu är verifierat enligt Miljöbyggnad.

- Som första flerbostadshus i Västerås siktar vi på guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Vi har exempelvis solceller på fasad och tak, hållbar fjärrvärme och låg energianvändning, säger Charlotta Szczepanowski, prisad hållbarhetschef på Riksbyggen.

Fasaderna utmärks av fibercementskivor i olika färgskiftningar. Inspirationskällan var ett sjökort och dess olika färgmarkeringar för mark, vatten, grund och djup. Solcellsfasaden i sydvästligt läge speglar, liksom ett stilla vatten, himlens föränderliga bildspel.

- Vi valde fibercementskivor eftersom Riksbyggen tidigare hade haft problem med fuktskador på putsfasader i omgivande kvarter och Brf Sjökortet ligger nära vatten. Bredvid ligger dessutom Brf Farleden där vi i ett tidigare skede hade valt fibercement och vi ville hålla ihop husen i kvarteret med samma formspråk.

Brf Farleden är ett svart hus efter den markerade svarta linjen på sjökortet och utgör ett siktmärke i området, säger Helena Mellberg, byggnadsingenjör på Sweco Architects, som är arkitekterna bakom projektet.

Att satsa på kvalitet, hållbarhet och långlivad design är en självklarhet för Riksbyggen.

- Till skillnad från många andra byggherrar tar vi själva över förvaltningen och underhåller huset när det är färdigt. Det säger en del om hur vi tänker. För ju bättre vi bygger från början, desto bättre blir det i längden för alla inblandade, säger Charlotta Szczepanowski.

Även den sociala hållbarheten är viktig och det finns en genomtänkt idé kring att skapa nytta genom att dela på gemensamma ytor. Det kommer t ex att finnas en gemensamhetslokal med övernattningsmöjligheter, laddningsstation för en elbil, cykelpump och en stor gemensam gård med växter och utemöbler.

Produkt: 1310 m2 Fasadskivor Cembrit Solid i färgerna S656, S606, S616, S030 och S676.

Cembrit Fasadsystem med stålläkt.

Återförsäljare: Beijer Byggmaterial AB.

Byggherre: Riksbyggen

Adress: Lillåudden, Västerås