Fallstudie Flerbostadshus

Brf Utskikten på Tjörn

Skärhamn Norra - BRF Kollung Utsikten. 

BYGGNADSSÄTT Betongplatta på mark. Fasad med träpanel på kortsidor, Cembrit korrugerade fibercementskivor på långsidor. Yttertak av Cembrit korrugerade fibercementskivor Fönster: 3-glas isoler

Fakta

Land: Sverige
År: 2019
Arkitekt: Cia Callermo och Yes Arkitekter tid. Richardsdotter Callermo Arkitekter)
Byggentreprenör: Hällingsjöhus, Per Jacobsson Byggnads AB
Fotograf Anna Ranow Cembrit

Berättelse

Tak och fasad i samma material

Citat hämtat på en av arkitekternas hemsidor:

"De många utblickarna och det faktum att hela området ligger inkilat i Toftenäs naturreservat gör detta till ett enastående läge och vi valde tidigt att se naturens närvaro och den varierande topografin som en styrka att inspireras av och förhålla oss till i projektet. Det har varit viktigt att rita med landskapet som utgångspunkt. Husens form och placering ska förstärka landskapet. De ska ordna sig så att den naturliga topografin framhävs och vrida sig mot utblickarna. Vår ambition har varit att skapa förutsättningar för samspråk mellan hus och natur, att upprätta en kommunikation dem emellan som skapar styrka i formspråket och som bjuder in naturen."

" Fasadbeklädnaden är av koprrugerad fibercement på husens långsidor och ansluts till yttertaket i samma material och profil. Kortsidorna är av traditionellt trä målat i olika färger. Kraftiga inramnigar av fibercementskivor bryter av de grå vågiga fibercementytorna på långsidorna. Färgsättningen matchar träpanelen. På kortsidorna finns även holkar med beklädnad av fibercementskivor på både utsidan, insidan och undersidan. Taket är här pappbeklätt.