Fallstudie Kontor

ARKITEKTKONTOR - KATRINEHOLM

Arkitektkontor valde ett speciellt utryck på fasaden till huset där de senare själva skulle bli hyresgäster. Fasaden fick fasadskivor i skräddarsydda format slätt monterade med diskreta foglister.

Fakta

Land: Sverige
År: 2009
Arkitekt: Kiark Arkitektur AB
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Så här beskriver Kiark hur deras kontor kom till.

Då vi 2009 letade nya lokaler till vår egna verksamhet, plus våra gamla hyreskamrater Värderingsinstitutet AB, kom Tord Samuelsson, VD för Oppunda Invest AB, med ett förslag vi inte kunde tacka nej till:

"Ni ritar, jag bygger och ni hyr".

Ett inspirerat arbete tog fart för att åstadkomma en byggnad som optimalt stöttar vår verksamhet och samtidigt på ett generellt sätt ska kunna hysa allehanda framtida verksamheter. Den ska också marknadsföra vårt arbete och inspirera besökare.

Vi flyttade in februari 2010 och finner att vi lyckats bra med våra intentioner att rita en fungerande och trivsam arbetsplats.

Fasaden som skall inspirera besökare har våra skivor i lite olika formgivning och typer.

Fakta: Cembrit Fasadsystem 1, slätt montage med horisontala foglister på stående träläkt.

Byggherre är Samuelsson Fastigheter. (Ref.id 6788)