Fallstudie Flerbostadshus

Kv Arken Växjö

Bostadshus med fasader i fibercement två olika färger och modulformat i kombinerat med stående träpanel.

Fakta

Land: Sverige
År: 2019
Arkitekt: Sajt Arkitektstudio AB
Byggentreprenör: Värends Entreprenad AB
Byggherre: Växjöbostäder AB
Fotograf Anders Bergön / Sajt Arkitektstudio

Berättelse

Nominerat flerbostadshus i trä

Arken nominerades till Årets bästa nyproduktion 2020 av Sveriges Allmännytta. Husen har stommar av svenskt KL-trä och projektet innehåller flera innovativa lösningar vad gäller exempelvis fukt, akustik och brand. Vid bygget användes metoden ByggaF för att säkerställa en fuktsäker byggprocess. En solcellsanläggning finns på taket. KällaTrästad som verkar för kunskapsutbyte för ett klimatsmart och rationellt samhällsbyggande.

Så tyckte juryn:

Ett bostadsprojekt i mycket fin skala i ett fint läge i staden. Höga kvaliteter i boendemiljöer och lägenheter för hela livet med fina stora planlösningar och fönster i tre väderstreck vilket ger fint ljusinsläpp. Hög innovationshöjd. Nytt sätt att bygga med en tung stomme i korslimmat trä. Källa: Sveriges Allmännytta

Vinnande tävlingsförslag

Hela området bygger på Sajts tävlingsförslag.

Detaljplanen anger att all ny bebyggelse ska vara av trä, helt enligt Växjö kommuns trähusstrategi. 2013 antog kommunen strategin att bli en modern trästad med mål att bli fossilbränslefritt. 

Det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder har ägardirektivet 50 % av all nyproduktion i trä. När arkitekttävlingen utlystes för kvarteret Arken var kravlistan tydlig; ett flerbostadshus i trä med 85 lägenheter, fördelade på 1:or till 5:or för att få en så blandad åldersdemografi som möjligt. Källa Växjöbostäder

Husen ligger vackert precis vid Trummens strand, där hittar du kvarteret Arken. 

Kvarteret består av 3 stycken nybyggda flerbostadshus med 3-5 våningar. Fasaderna mot Teleborgsvägen och Trummen är klädda i träribbor av olika dimensioner medan övriga fasader är i skivmaterial.

Projekteringen är gjord enligt Miljöbyggnad silver.

Hållbart byggande med minimalt spill

Fasadskivorna är monterade enligt Cembrit fasadsystem 1 slätt montage. Modulbredden är 1200 mm och det är 4 olika höjder på dessa. Modulbredd 1200 ger minimalt med spill och snabbt montage.

Stomsystement är Martinsons byggsystem. Fler bilder finns på Svenskt Trä och här på grannkvarterets egen sida som visar området från ovan. 

Kvarteret Arken är byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad silver. Växjöbostäder är byggherre. All ny bebyggelse ska vara av trä enligt Växjö kommuns trähusstrategi.

 

Kombination av trä och fibercement

Fasaden består av träpanel – en speciell lockläktspanel som är robust i sitt uttryck och fibercementskivor från Cembrit. Proportionerna är ungefär en fjärdedel träpanel och resten skivor.

Fibercementskivorna på fasaden är Cembrit Patina i tre färger och lika många format. Mot gård och lekplatser har Sajt Arkitektstudio valt ljusa skivor och mot omgivningen mörka.