Fallstudie Flerbostadshus

Äldreboendet Äppelparken - Hallstahammar

Nybyggnad av ett äldreboende i Hallstahammar. Äldreboendet har fått en fasad som både smälter in och utmärker sig. Milda nyanser i grått och grönt, specialkulörer för just det här projektet. Ett bra val för både miljön och ekonomin.

Fakta

Land: Sverige
År: 2017
Arkitekt: Tovatt Architects and Planners AB

Berättelse

Beställaren berättar ”Vi vill ha ett riktigt bra boende för våra äldre. Kostnaden blev lägre än budgeterat eftersom PEAB hade duktiga byggledare och det var smarta lösningar i projekteringen.” Catarina Pettersson, Kommunalstyrelsens ordförande i Hallstahammar.