Fallstudie Offentlig

Växjö Stations och Kommunhus

Fibercementskivor bakom glasfasad 

Fakta

Land: Sverige
År: 2021
Arkitekt: White skiss, Sweco och Skanska Teknik
Byggentreprenör: Skanska AB
Byggherre: Växjö Kommun
Fotograf Anna Ranow Cembrit

Berättelse

Skivor bakom dubbelglas

Växjö stations- och kommunhus, som är sju våningar högt, har uppförts med pelare och balkar av limträ. Exteriört har byggnaden en dubbel glasfasad medan källarplan och trapphus är i betong.

Miljöbyggnad, nivå GULD

Stations- och kommunhuset är byggt enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå GULD. För att nå denna höga nivå ställs krav på allt från dagsljusinsläpp, radon och energiåtgång till fuktsäker byggnation, bra inneklimat och miljögodkända val av byggmaterial.

Byggnadens trästomme har dessutom en lägre energiförbrukning än Boverkets byggreglerkrav.

 

Detta är ett projekt som fått utmärkelser.

WAF: Har gått till final och kan erhålla priset inom kategorin ”Completed Buildings – Transport". Läs arktiktens pressmeddelande