Fallstudie

LSS-Boende Passivhus i Mjölby

Fakta

Land: Sverige
År: 2021
Arkitekt: APH Arkitekter
Byggentreprenör: Kron & Karlsson Bygg & Mark AB (Linköping)
Byggherre: Mjölby Kommun
Fotograf Mattias Hamrén

Berättelse

Nytt passivhus: LSS-boende i Mantorp

I orten Mantorp i Mjölby kommun har ett alldeles unikt LSS-boende blivit klart. Det är certifierat som Passivhus Classic med en ambition att uppnå en energiförbrukning som är 30 procent lägre än BBR’s ställda krav.

På taket är solcellspaneler är placerade i öst- och västlig riktning för att tillgodose byggnadernas energibehov.

Huskropparna är klädda med glest placerade vertikala, smala träribbor är i panel från Organowood. Fasadpanelen även på de heltäckande avsnitten är från Organowood.

– Tack vare funktionsskivorna Cembrit Construction blir detta en underhållsfri fasad. Det är ju viktigt att den är det eftersom träribborna annars sitter i vägen, kommenterar Joakim Pettersson, Teknisk Chef på Cembrit.

Byggare i projektet: Kron & Karlsson Bygg & Mark. Gestaltning: APH Arkitekter.

Kommunen beskiver byggnaden

LSS-boende är utformat i en våning och har en BTA area på 585 kvm. Arkitekturen är enkel och kompakt. Enplansbyggnaden är uppdelad i tre huskroppar för att betona gränser mellan de privata bostäderna och de gemensamma delarna. Byggnadens formstarka takutformning bidrar till ett modernt och karakteristiskt uttryck men med en tydlig koppling till traditionellt svenskt byggande. De två yttre huskropparna är klädda med glest placerade vertikala, smala träribbor som är SIOOX-behandlade för att naturligt gråna och få en mjuk silvergrå yta. SIOOX är ett unik ytbehandlingssystem som imiterar naturens skyddsteknik, förbättra träslagets egenskaper, och skydda träytor i upp till 15 år. Den mellersta huskroppen särskiljer sig från de två yttre och är klädda med en slät SIOOX- behandlad panel vars vertikala ränder samspelar med de intilliggande huskropparnas träribbor. Taket är täkt med plant plåttak av aluzink. De yttre huskropparna rymmer sex (6) lägenheter med förråd, lägenheterna är anpassade med en modern och funktionell utformning. Lägenheterna är alla 42,5 kvm och rymmer entré, ett välutrustat kök och matplats som övergår i ett ljust vardagsrum, handikappanpassat badrum med möjlighet till egen tvättmaskin och torktumlare och ett sovrum stor nog att möblera efter hyresgästens behov. Från vardagsrummet når man den privata uteplatsen med rymlig altan av trätrall och ramp som anknyter till den gemensamma trädgården.

 

Huset uppfyller Svensk Standards krav för utökad tillgänglighetsnivå och har blivit projekterad för certifiering Passivhus Classic och för att få en energiförbrukning som är 30% lägre än BBR’s ställda krav.

Uppdelning i de tre huskropparna betonar gränserna mellan privata bostäderna och gemensamma funktioner.
Byggnadnaden har ett modernt och uttryck med formidieal från traditionellt svenskt byggande.

De två yttre huskropparna har fasad av Cembrit Construction cementgrå byggskiva helt obehandlad med glest placerade vertikala, smala träribbor som ett utanpåliggande raster. Dessa har behandlats med SIOOX som kommer göra att de grånar naturlig och mjuk silvergrå yta. Samma träribbor används på komplementsbyggnader och spaljéerna vid uteplatser för ett samlat uttryck.

Den mellersta huskroppen särskiljer sig från de två yttre och kläs med en slät SIOOX-behandlad panel vars vertikala ränder samspelar med de intilliggande huskropparnas träribbor. Taken täcks med sinusprofilerad aluzink.

Solcellspaneler placeras i öst- och västlig riktning. Solcellsanläggningen är dimensionerad för att tillgodose byggnadens egen elförbrukning.

Fönster, dörrar och rännor lackas för att samspela med taken. De yttre huskropparna rymmer 3st lägenheter vardera och en korridor där utskjutande förrådsutrymmen bildar privata hallsituationer vid varje lägenhetsdörr. Här finns möjlighet för hyresgästen att prägla sin entré efter egen smak.

Lägenheterna är alla 42,5 m2 och rymmer entré, ett välutrustat kök och matplats som övergår i ett ljust vardagsrum, handikappanpassat badrum med möjlighet till egen tvättmaskin och torktumlare och ett sovrum stort nog att möblera efter hyresgästens behov.

Från vardagsrummet når man den privata uteplatsen med rymlig altan av trätrall och ramp som anknyter till den gemensamma trädgården.

Den mellersta huskroppen innehåller en rymlig entré med vindfång, tvättstuga, teknikrum, personalutrymmen och det gemensamma köket och vardagsrummet som är placerat i husets mitt med plats för gemensamma måltider och umgänge.
Rummet har en härlig rymd upp till taknock och stora fönsterpartier som leder ut till en gemensam uteplats med pergola.

Angöring utformas för att anknyta lämpligt till omkringliggande vägnät och för att underlätta vid persontransporter. Komplementbyggnader som förråd och cykelskjul placeras i anknytning till infart och parkering.

Alla lägenheter är tillgängliga utifrån via sin altandörr som kan användas som en alternativ privat entré.

Hyresgästerna har möjlighet att organisera egen odling vid den privata uteplatsen om intresse finns. Uteplatserna avdelas med spaljéer och mynnar ut i den gemensamma trädgården med gräsmattor, träd och planteringar. Mindre sittytor med bänkar placeras längs med hela trädgården.

Trädgårdsbelysning lyser upp utemiljön så att hyresgästerna kan njuta av växtligheten även under dygnets mörka timmar.