Fallstudie Skola/utbildning

Långsjöskolan Huddinge

Skolfasad med träliknande utseende med linjerade fasadskivor och dynamiskt mönster

Fakta

Land: Sverige
År: 2022
Arkitekt: Tyréns AB skissskede + Arkitema Architects AB i bygghandlingar
Byggentreprenör: Byggmästarna i Nyköping AB
Byggherre: Huddinge Samhällsfastigheter
Fotograf Bara Bild AB och Ola Jacobsen