Fallstudie Flerbostadshus

Hammakulletorget Angered - Göteborg

Fasadrenovering med tilläggsisoleringmed och fasadskivor av Göteborgs längsta höghus

Fakta

Land: Sverige
År: 2011
Arkitekt: Liljewall arkitekter
Byggentreprenör: Tuve Bygg AB
Byggherre: Bostadsbolaget
Fotograf Per Nadén

Berättelse

Renovering gav Hammarkulletorget nytt ansikte

 – ett av landets största renoveringar av miljonprogrammet

 

Hammarkulletorget i Göteborg var en av de största renoveringarna av miljonprogrammets bostäder 2010-2011. Vita fasader i fibercement från Cembrit och nya fönster gav hela området ett nytt ansikte samtidigt som tilläggsisolering gjorde husen mer energieffektiva. Efter renoveringen siktade man på att husen skulle dra 30-35 procent mindre energi än de gjorde innan åtgärderna. 700 lägenheter och 20 000 kvadratmeter bostadsyta berördes av renoveringen.


– I Göteborg har det genomförts flera uppmärksammade renoveringar av miljonprogramsområden de senaste åren. Genom att klä husen på Hammarkulletorget i nya fasader i vit fibercement blir inomhusmiljö bättre samtidigt som det blir ett samspel mellan grönskan och husen. En markerad sockelvåning ger också husen ett mer ombonat intryck, berättade Calle Hellberg på Liljewall Arkitekter när det begav sig. Han hade arbetat med renoveringen av Hammarkulletorget.

Cembrit har både varit leverantör av fibercement och ansvarig för hela skivlösningen, vilket har inneburit att de har detaljprojekterat och skräddarsytt fasadbeklädnaden. Därmed har Bostadbolaget fick kontroll över kostnader från start och garanti på resultatet.

– Vi ser en ökad efterfrågan på att vi bidrar med vår erfarenhet och har en mer aktiv roll i projekten. Utmaningen var att husen på många ställen satt sig rejält, men med hjälp av löpande kontrollmätningar och skräddarsydda fasadskivor har vi kunnat trolla bort skevheten, säger Anna Ranow, informationsansvarig på Cembrit.

7 982 invånare med ca 84 nationaliteter och 115 olika språk gör Hammarkullen till ett mångkulturellt samhälle*. Samtidigt är många av husen nergångna och dragiga med slitna fasader. Den pågående renoveringen av Hammarkulletorget innebär att en tredjedel av Hammarkullens bostäder nu är under renovering. Bostäderna på Hammarkulletorget ägs av Bostadsbolaget, Göteborgs äldsta allmännyttiga företag.

– Med renoveringen blir Hammarkulletorget ett mer attraktivt boende samtidigt som husen blir tätare och mer energieffektiva. Målet är att energikostnaderna ska minska med 30-35 procent. Renoveringen ger därför stora miljövinster samtidigt som de boende får en bättre inomhus- och utomhusmiljö, sade dåvarande projektledare Mikael Olehede på Bostadsbolaget.

Mellan 1961 och 1975 byggdes närmare 1,4 miljoner bostäder i Sverige. Idag behöver fortfarande många av miljonprogrammets lägenheter i de kommunala bostadsbolagen fastighetsbestånd stambytas, energieffektiviseras och fasadrenoveras. Samtidigt saknar många fastighetsbolag pengar för stora renoveringar och det går långsamt. I nuvarande takt skulle det ta många år innan samtliga av miljonprogrammets bostäder har renoverats. Energieffektivisering av bostäder är viktigt för att uppnå Sveriges mål kring hållbarhet.

Fakta:

Renoveringen av Hammarkulletorget:

Nya fasadskivor i fibercement, nya fönster och tilläggsisolering av tre flerbostadshus ur miljonprogrammet med totalt 700 lägenheter. Husen är 340 meter, 240 meter och 155 meter långa. Materialval: Fasadskivan Cembrit Transparent genomfärgad i två färger ur. Fibercement från Cembrit är känd för att vara brand- och fuktsäkert samt underhållsfritt.

 

Hammarkullen:

Hammarkullen har 7 982 invånare (2021)*

 

Bakgrund renoveringen av miljonprogrammet: 

Bostadsbolaget byggde 1 428 lägenheter i Hammarkullen under åren 1968-1970. Däribland Göteborgs längsta höghus med 335 meter och en varierande hushöjd på 7 till 8 våningar

Mellan 1961 och 1975 byggdes närmare 1,4 miljoner bostäder i Sverige. Cirka en tredjedel av dessa bostäder finns i småhus medan resterande lägenheter i huvudsak finns i flerbostadshus. Omkring 390 000 (46 procent) av dessa lägenheter ägdes 2010 av kommunala bostadsbolag medan resterande lägenheter var privatägda eller bostadsrättsföreningar. Av de kommunala bostadsföretagens lägenheter från rekordåren bedömdes cirka 20 procent ha rustats upp, vilket innebär att drygt 300 000 lägenheter kvarstår att åtgärda. 2010 bodde cirka 25 procent av Sveriges befolkning i bostäder byggda under miljonprogrammet. **

*Wikipedia

** SABO:s rapport Hem för miljoner – Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder