Fallstudie Skola/utbildning

Framtidens Förskola Skåpbilen SISAB - Stockholm

Förskolan är projekterad enligt Miljöbyggnad Silver och byggnaden är nu också certifierad. Fasader av genomfärgade gula fasadskivor i ett speciellt montage av överlappande paneler.

Fakta

Land: Sverige
År: 2020
Arkitekt: Niras Arkitekter
Byggentreprenör: Söderby Entreprenad AB
Byggherre: SISAB
Fotograf Bara Bild

Berättelse

Miljöcertifierad SISAB konceptförskola med fibercementfasad

Fasaden är klädd i näst intill underhållsfri fibercement.

Fasadskivorna är skräddarsydda i format 800 x 400 mm från fabrik. De är monterade med överlappning om 40 mm vilket ger ett generellt rutmönster. Brädorna är horisontellt orienterade och överlappande på fasaden.

Den nya försdkolan ligger på Vingåkersvägen i Örby. Det är en ny modern Framtidens förskola på 1 120 m2 BRA med kapacitet för 108 barn. Den nya förskolan ersätter den tidigare mindre förskola på samma plats. Förskolan har byggts i två plan med hiss och inrymmer totalt sex avdelningar utöver ett tillagningskök, utrymmen som torg/ateljé, skötrum, teknikutrymmen, personalutrymmen och kontor. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver och är försedd med bergvärme och frikyla.