Fallstudie Flerbostadshus

Renovering Sälghugget -Uddevalla

Omfattande förvandling av ett slitet miljonprogramsområde

Fakta

Land: Sverige
År: 2022
Arkitekt: OkiDoki Arkitekter AB
Byggentreprenör: Brixly AB
Byggherre: Uddevallahem
Fotograf Ulf Celander Byggbilder och bild före renovering: Anna Ranow Cembrit

Berättelse

Fasadrenovering av miljonprogramshus

I norra Uddevalla pågår en renovering av miljonprogrammet med gestaltning av Okidoki Arkitekter. 15 hus med 328 lägenheter byggda i början på 70-talet tilläggsisoleras och får beklädnad av fibercement Cembrit Patina vilket innebär många vinster: Inomhusklimatet förbättras, elkostnaderna sjunker och klimatbelastningen minskar.

Mångfald av mönstersättningar och färgkombinationer skapar identitet

Det blir många vinster. Inomhusklimatet förbättras, elkostnaderna sjunker och klimatbelastningen minskar. Även utseendemässigt blir det ett rejält lyft. Designkonceptet från arkitektbyrån Okidoki bygger på två typhus, där det ena har skivor monterat i ett diagonalt mönster och det andra har skivor på klink i ett mindre format.

Skivorna monteras på stål med nit. Ett extra brand- och fuktsäkert montage.

Hämtat ur bygghandlingarna:

FASADGESTALTNING

FASADERNA ges ett sammanhållet uttryck i färgskala. Kulörerna går i jordiga toner, där subtila variationer förekommer. Fasaderna kläs med fibercementskivor, genomfärgade och slipade som ger ett melerat uttrycköver tid. Fabrikat: Cembrit Patina

Vi har pratat med byggherrens projektledare, läs vidare här

Vill du veta mer om projektet kontakta Patrik Szabo
Distriktsansvarig Väst 
Mobil: 070 - 699 05 30
patrik.szabo@cembrit.se