Fallstudie

Ekilla Nybyggnad av flerbostadshus LSS boende Sigtuna

Modulhus med ovanlig arkitektur och tålig fasadpanel

Fakta

Land: Sverige
År: 2020
Arkitekt: Hermansson Hiller Lundberg Arkitekter
Byggentreprenör: Moelven
Byggentreprenör: Moelven
Byggherre: Allfadern
Fotograf Anna Ranow Cembrit

Berättelse

Ovanlig fasadlösning dekorativt och arkitekritad

Ett brutet lIndustriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande.amellhus med unik fasadutsmyckning och vackert tak ligger längs en Stockholmsvägen som är en genomfart. På innergården har man fin natur med stora träd och lugn miljö.

Nybyggnad av flerbostadshus i Sigtuna med 63 lägenheter. Själva byggnationen startade mars 2019. Det genomfördes som totalentreprenad. 

Modulbyggda flerbostadshus i trä

"Flervåningshus tillverkade inomhus innebär kvalitet, flexibilitet och korta leveranstider till bra och kontrollerad ekonomi."

Industriell produktion av byggnader i moduler av trä optimerar kvalitet och ekonomi samt öppnar nya möjligheter att klara framtidens byggande."

Citat Moelven.