Hjälper dig att bygga bättre

 

Cembrit är en av Europas ledande tillverkare av multi-funktionella fibercementprodukter. Våra produkter och lösningar ger nya spännande möjligheter att skapa attraktiva och hållbara miljöer. Men Cembrit är mer än bara produkter. Våra visioner om enkelhet i formspråket och funktion i praktiken vill vi sprida till arkitekter, byggkonsulter, entreprenörer – ja, alla som bygger. För oss handlar det om att genom samarbete bygga förtroende och tillsammans göra den färdiga byggnaden riktigt lyckad – att göra din dag bättre och att hjälpa dig göra andras dagar bättre. 

Att göra dagen till en dag att minnas.

 

VI SÄLJER KOMPETENS

En produkt är ingenting värd om den inte backas upp av kompetens. Det Cembrit verkligen säljer är kompetens – alltså hjälp att få ett bra resultat med fibercementskivor. Målet är att skapa fördelar för din verksamhet, och att göra dina kunder – och deras kunder, hyresgäster och användare – nöjda.

Som kund har du alltid tillgång till vår kompetens. Kostnadsfritt. Vi tror att det är skillnaden som gör skillnaden.

FRÅN PRODUKT TILL PROCESS 

Tiden med ofunktionella byggprodukter, slarviga leveranser och röriga, kaotiska byggarbetsplatser är sedan länge förbi. Eller borde vara det. 

Alla är – eller kommer snart att vara – sammanlänkade i ett kostnadseffektivt, digitalt hanterat design- och konstruktionsflöde. Det gör att vi levererar rätt produkt, packad i monteringssekvenser, till rätt adress och i rätt tid. 

Skräddarsytt

Traditionellt produktionstänk grundar sig på en-storlek-passar-alla-strategi som ger stordriftsfördelar.

Cembrits anläggningar däremot är utformade och organiserade för nästa generations produktion. Digitalt styrda maskininställningar gör det möjligt att uppnå stor-driftsfördelar trots individuell anpassning och variation.

Optimerad logistik 

Produkten i all ära. Minst lika viktigt är hur vi tar den till dig. 

Våra fibercementskivor tillverkas i egna avancerade, special-byggda anläggningar i Europa. Det gör att vi har komplett kontroll över hela logistikkedjan från råvaror och tillverkning till leverans. 

Resultatet är att vi levererar våra skivor till din byggarbetsplats med ett optimalt JIT-flöde. Dessutom åstadkoms stora kostnadsbesparingar eftersom allt är packat, märkt och förberett för snabb och enkelt montage med minimalt antal mantimmar och nära noll i spill.